fbpx

POLITIKA PRIVATNOSTI

Hear Solutions d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Ilije Garašanina 49,  Beograd, matični br. 21388068, PIB 110798656 (u daljem tekstu:  „Društvo“) putem ove internet stranice, u svojstvu rukovaoca Podataka, obrađuje određene Podatke o ličnosti. U tom cilju Vam dostavljamo sledeću politiku privatnosti (u daljem tekstu:  „Politika privatnosti“) u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu:  „Podaci“):

 1. Podaci koji bi se obrađivali

Podaci koje Društvo obrađuje jesu vaši osnovni lični i kontakt podaci, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektronske pošte. Ove Podatke Društvo prikuplja tako što ih vi unosite putem servisa omogućenih na našoj internet stranici.

Kada pregledate našu internet stranicu, a niste se registrovali za neku od naših online usluga, to činite anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa elektronske pošte. Međutim, naš softver koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja svojih internet stranica. Na grupnoj osnovi se prikupljaju i prate informacije o serveru na koji je priključen Vaš računar, vrsti Vašeg internet čitača (npr. Netscape ili Internet Explorer), i o tome jeste li odgovorili na Internet oglas ili e-mail poruku. Ove se informacije koriste za merenje stope reakcija na internet oglase i ponude elektronskom poštom.

 1. Način i svrha prikupljanja i dalje obrade

Društvo je organizator putovanja u smislu stomatološkog turizma.

Vaši lični Podaci definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za pribavljanje usluga koje nudi Društvo.

Sve navedene Podatke o Vama prikupljamo isključivo u svrhu komunikacije sa Vama i omogućavanja pretraživanja naše internet stranice.

Vaši lični Podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

 1. Način korišćenja Podataka

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih Podataka.

Obrada Podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Imate pravo da zahtevate da se vaši Podaci obrađuju isključivo ručno.

 1. Informacije o korisnicima Podataka

Društvo neće Vaše Podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.

 1. Obaveznost i pravni osnov obrade Podatka

Pravni osnov obrade Podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu Podataka je dobrovoljno.

Samim pristupom internet stranici Vi prihvatate ovu Politiku privatnosti, koja je istaknuta na samoj internet stranici. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem internet stranice.

 1. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade Podataka

Obrada Podataka je nedozvoljena ukoliko:

fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

je lice na koje se Podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

je način obrade nedozvoljen;

je Podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

su broj ili vrsta Podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

je Podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu Podataka, pravo na uvid u Podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje Podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje Podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • je svrha obrade ostvarena, odnosno Podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • Podatak spada u broj i vrstu Podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • je Podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • se Podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost Podataka, kao i pravo da se ti Podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

 1. Ostale informacije bitne za obradu Vaših Podataka

Vremensko ograničenje za čuvanje i obradu Podataka

Vaši Podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 20 godina.

Mere zaštite

Računar na kome se nalaze vaši lični Podaci se nalazi u prostoriji koja se zaključava van radnog vremena. Pristup prostoriji imaju isključivo ovlašćena lica, čiji je broj ograničen. Podaci na računaru su osigurani sistemom lozinki za autorizaciju.

Vaši Podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim Podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Iznošenje Podataka

Vaši Podaci o ličnosti neće biti iznošeni van Republike Srbije.

Ostalo

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših Podataka o ličnosti naši kontakt Podaci su

Hear Solutions d.o.o. Beograd

Ilije Garašanina 49

11000 Beograd

Lice ovlašćeno za zaštitu Podataka o ličnosti:

Gđa Marija Savić

Tel: +381 62 8555 864

E-mail: maria.s@miletosmile.com